Tax advisory

Score adviseert met name mkb-ondernemers en particulieren op het gebied van verschillende belastingsoorten. Daarbij kan het gaan om de fiscale aspecten van immi- of emigratie of de juridische vorm van uw onderneming, maar ook om bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van het uitoefenen van aandelenopties. Het is een aantal van de vele onderwerpen waarover wij u graag uitleg geven en adviseren. 

Tax compliance

De wet- en regelgeving op fiscaal gebied wijzigt continue. Dat maakt het veelal onduidelijk of u nog compliant bent. Score is zeer ervaren in tax compliance en zorgt ervoor dat u tijdig aan uw belastingverplichtingen voldoet. Wij verzorgen aangiften met betrekking tot een groot scala aan belastingsoorten, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, maar ook aangiften schenk- en erfbelasting. Als onderdeel van de compliance voeren wij verdere correspondentie met de Belastingdienst indien gewenst.

Startende ondernemers

Overweegt u een onderneming te starten? Score adviseert en begeleidt u hierbij. Zodat u zich vervolgens kunt richten tot uw core business. Of het nu gaat om een eenmanszaak of een besloten vennootschap. Wij informeren u daarbij over de werking van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en uw daarmee samenhangende rechten en plichten. Indien gewenst, werken wij samen met een notaris.

Expatriates

Ten aanzien van uit het buitenland naar Nederland gekomen werknemers verzorgt Score de aanvraag van de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat de werkgever -onder voorwaarden- de eerste 20 maanden 30% van het loon -tot een maximumbedrag- van de werknemer onbelast mag vergoeden, de volgende 20 maanden bedraagt dit percentage 20%, en de laatste 20 maanden mag 10% van het loon onbelast worden vergoed. De forfaitaire vergoeding heeft betrekking op door de werknemer gemaakte extraterritoriale kosten, zoals extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud. Werknemers aan wie de 30%-regeling reeds vóór 1 januari 2024 is toegekend of ten aanzien waarvan de tewerkstelling vóór 1 januari 2024 is aangevangen, kunnen op basis van overgangsrecht nog gebruikmaken van de regeling waarbij gedurende 60 maanden 30% van het loon -tot een maximumbedrag- onbelast mag worden vergoed.

 

Score verzorgt ook de aangifte inkomstenbelasting voor expats. Indien de 30%-regeling van toepassing is, kan in de aangifte worden geopteerd voor de zogenoemde partiële buitenlandse belastingplicht, waardoor minder bestanddelen -inzake box 2 en box 3- in de belastingheffing worden betrokken dan bij reguliere binnenlandse belastingplichtigen het geval is. De partiële buitenlandse belastingplicht wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. Werknemers aan wie de 30%-regeling reeds vóór 1 januari 2024 is toegekend kunnen op basis van overgangsrecht nog tot en met 2026 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht.